Hjelmstad vice VD

När DataConnect växer utvecklar vi också vår personalstyrka. Vi vill därför meddela kunder och leverantörer att sedan årsskiftet har Peter Hjelmstad tillsats som vice VD för DataConnect. Han kommer att ha det operativa ansvaret för vår verksamhet medan Mats Nyberg finns kvar som VD med det yttersta ansvaret med fokus på strategi och marknad.