Vi är grossister för kabelsystem!

Inom DataConnect har vi lång erfarenhet av branschen. Vi har förmånen att göra det vi tycker är absolut roligast och kan det hjälpa andra så är ingen gladare än vi. Vårt ledord är kommunikation. Vi finns med i hela processen, från utveckling till färdig produkt.

3Vi står för trygghet och kvalitet hela vägen.
DataConnect AB är en värdeadderande distributör av installationsmaterial för passiva kommunikationsnätverk. Vi väljer att prioritera vårt samarbete med ledande tillverkare och leverantörer på världsmarknaden. Detta ger er som kund det starkaste produktutbudet på den svenska marknaden. I kombination med vår långa erfarenhet och höga kompetens, får ni som kund en trygg partner i framtida projekt.
Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö med specialistsäljare samt lager.

Vad kan ni förvänta er av oss?

 • Svar på frågor rörande standarder.
 • Svets/mätteknik för fiber och koppar.
 • Läsa och tyda tekniska beskrivningar i projekt för att välja rätt material.
 • Certifieringsutbildningar.

Affärsidé

Vår affärsidé är att till företag i Sverige som äger, projekterar, bygger och driver fiber-, bostads-, kontors- och datacenter nät leverera marknadens mest kompletta kabelsystem för IP-baserade nätverkslösningar.

Kvalitetspolicy

DataConnect AB är en värdeadderande distributör av installationsmateriel för kommunikationsnätverk. Vi väljer att prioritera vårt samarbete med tillverkare och leverantörer som är certifierade enligt ISO-900x. Med detta medvetna ställningstagande påverkar vi även bakomliggande led att sträva efter en starkare fokusering på kvalitetsarbetet.
Genom stark fokusering på nedanstående områden borgar DataConnect för spetskompetens och konkurrenskraftigt utbud av produkter samt lösningar inom:

 • Kontor och offentlig miljö
 • Hem lösningar
 • Fiber lösningar
 • Special lösningar

Miljöpolicy

DataConnect AB har en fastlagd miljöpolicy som bygger på att anställda, kunder och leverantörer ska förstå och acceptera och agera efter en god miljöpolitik, syftande till att minimera vår negativa påverkan på naturen. Vi väljer att prioritera vårt samarbete med tillverkare och leverantörer som är certifierade enligt ISO-14001. Med detta medvetna ställningstagande påverkar vi även bakomliggande led att sträva efter en starkare fokusering på miljöarbetet.

DataConnects förbrukningsmateriel och inventarier till kontoret inköps i enlighet med de krav som bygger på Svenska Naturskyddsföreningens och Nuteks specifikationer för miljövänligt kontor. Där det är möjligt används så kallade engångsmaterial, vilka kan återanvändas t.ex. toner till skrivare, faxar och kopiator. Förbrukat kontorspapper sorteras för återvinning. Vi använder och prioriterar i största möjliga utsträckning lågenergi transporter för att minimera påverkan av miljön.

Returpolicy

Denna returpolicy är framtagen av DataConnect AB för att klargöra handhavandet vid returer.

 1. Begränsad tid för returer som ej avser garanti eller funktion är 30 dagar.
 2. Inga returer får ske utan DataConnect AB ́s medgivande och anvisningar.
 3. Vid eventuell retur skall en retursedel med returnummer erhållas från oss att skickas
  med varan till den adress som är angiven på retursedeln.
 4. Returen skall vara oss tillhanda senast 10 dagar efter det att köparen har erhållit ett
  returnummer.
 5. DataConnect AB ansvarar ej för returer som inte inkommit till vår varumottagning.
 6. Sändningar som saknar returnummer behandlas ej.
 7. Vid retur av felbeställda varor äger DataConnect AB rätt att ta ut en hanteringsavgift
  på 10% av ordervärdet, dock minst 50 Skr.
 8. DataConnect AB förbehåller sig rätten att neka kredit på varor som utgått ur
  sortimentet.
 9. Beställda varor, klassade av DataConnect som ej lagerlagda varor, tas ej i retur.
 10. Om medlagd följesedel inte stämmer överens med levererade varor, skall
  DataConnect AB kontaktas omgående.
 11. DataConnect AB ansvarar ej för varor som blivit skadade vid transport till kund. Detta
  regleras mellan transportföretag och mottagare.